ΕOTM
Θάσου 2, Μελίσσια 15127 Αθήνα
☏ 211 740 2029
info@eotm.gr

Τα Οφέλη

Τα οφέλη του να είσαι μέλος της ΕΟΤΜ

Πέρα από τα προφανή οφέλη που συνεπάγεται το να είστε μέρος μιας κοινότητας από τους κορυφαίους του χώρου, υπάρχουν και πρόσθετα υλικά και άυλα οφέλη που έρχονται με την ιδιότητα του μέλους. Πιο συγκεκριμένα, ως μέλος της ΕΟΤΜ θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε σημαντικά οφέλη, όπως:

Μερικά οφέλη των Μελών της ΕΟΤΜ:

 • Υπηρεσίες Επικοινωνίας & Lobbying: Συντονισμένες ενέργειες επικοινωνίας και lobbying στοχεύοντας στον ‘πυρήνα’ της λήψης αποφάσεων
 • Επικοινωνιακό Υλικό:
  • Πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό (οδηγός υπεύθυνου μαυρίσματος, συντήρηση εξοπλισμού κ.α)
  • Χρήση εταιρικού λογοτύπου στο επικοινωνιακό υλικό της ΕΟΤΜ
  • Διακριτική Σήμανση: Τα μέλη λαμβάνουν ειδική διακριτική σήμανση «ενεργού μέλους», η οποία φέρει το λογότυπο της ΕΟΤΜ και μπορεί να τοποθετηθεί σε ευκρινή θέση στον χώρο εργασίας, ώστε να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο η τήρηση προτύπων υψηλών προδιαγραφών των παρόχων
 • Ενημερωτικά Δελτία: Πληροφόρηση σχετικά με τις ρυθμιστικές και νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον κλάδο
 • Βάση Δεδομένων: Καταχώρηση της επιχείρησής στη βάση της ΕΟΤΜ, καθιστώντας την πιο εύκολα προσβάσιμη σε δυνητικούς πελάτες
 • Προσφορές: Εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες

Το «πίσω από τα παρασκήνια» έργο της EOTM χρηματοδοτείται από την ιδιότητα των μέλων, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών συμφερόντων, τη δραστηριότητα των μέσων ενημέρωσης και συναντήσεις των ενδιαφερόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη των μελών της ΕΟΤΜ το οποίο μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Advertisement

Advert/Link/Text

Advert/Link/Text


Μέλη της ΕΟΤΜ

Logo Deja Vu Logo Hempz Logo Iso Italia Logo KBL Megasun Logo King Sun Logo King Tan Logo Mystic Tan Logo Solarium Psychiko Logo Soleil Plus Logo Sun Angel Logo Sunlounge Logo Supre